Інформаційна доступність

статут закладу освіти

ліцензії на провадження освітньої діяльності

структура та органи управління закладу освіти

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

мова (мови) освітнього процесу

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

результати моніторингу якості освіти

річний звіт про діяльність закладу освіти

правила прийому до закладу освіти

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

закупівлі

булінг

фінансова звітність