напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)